shutterstock_669184549

Корисна інформація

Шановний пацієнте !

Ви будете оглядатися медико-соціальною експертною комісією. Гарячя лінія: (0432) 69-79-21

Деякі з питань, які будуть Вам задаватися, можливо, здадуться Вам дивними, але вони необхідні для винесення правильного експертного рішення. При цьому Ви зобов’язані надавати лікарям правдиву інформацію.  Всі оригінали представлених документів не будуть повернуті, залишаться в архіві на 50
років.  Можливо, Ви будете направлені на дообстеження в лікувальний заклад.

Ви маєте право відмовитись від експертизи та забрати подані документи до її проведення.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ НЕОБХІДНІ ДЛЯ

ПРОВЕДЕННЯ МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ:

– паспорт або інший документ, який засвідчує особу;

– трудову книжку та її копію, завірену нотаріально;

– направлення на МСЕК (Форма, 088);

– витяги з історій хвороб та амбулаторної картки;

–    для    окремих    категорій    (військовослужбовців, працівників   СБУ,   МВС,   воїнів-інтернаціоналістів, постраждалих      внаслідок      аварії      на      ЧАЕС, постраждалих на виробництві та інші) – свідоцтво про хворобу    (постанова   ВЛК),    експертний   висновок міжрегіональної   відомчої   експертної   комісії   про зв’язок   з   наслідками   аварії   на   ЧАЕС,   акт   про нещасний випадок на виробництві Н-І та ін.;

– в разі необхідності, інші документи.

ПОРЯДОК ОГЛЯДУ ГРОМАДЯН У МЕДИКО-СОЦІАЛЬНИХ ЕКСПЕРТНИХ КОМІСІЯХ

Згідно Постанови Кабінету Міністрів України №1317 від 03.12.09 р.:

Медико-соціальна експертиза проводиться особам, що звертаються для встановлення інвалідності, за направленням  лікувально-профілактичного  закладу охорони здоров’я після проведення діагностичних, лікувальних і реабілітаційних заходів за наявності відомостей, що підтверджують стійке порушення функцій організму, обумовлених захворюваннями, наслідками травм чи вродженими вадами, які спричиняють обмеження життєдіяльності.

Медико-соціальна експертиза проводиться після повного медичного обстеження, проведення необхідних досліджень, оцінювання соціальних потреб інваліда, визначення  клініко-функціонального  діагнозу,

професійного, трудового прогнозу, одержання результатів відповідного лікування, реабілітації за наявності даних, що підтверджують стійке порушення функцій організму, обумовлених захворюваннями, наслідками травм чи вродженими вадами, які спричиняють обмеження життєдіяльності.

Відповідальність за якість медичного обстеження, своєчасність та обґрунтованість направлення громадян на медико-соціальну експертизу покладається на керівника лікувально-профілактичного закладу охорони здоров’я.

Комісії проводять своєчасно огляд (повторний огляд) осіб за місцем їх проживання або лікування, за направленням відповідного лікувально-профілактичного закладу охорони здоров’я після пред’явлення паспорта чи іншого документа, що засвідчує особу.

Голова  лікарсько-консультативної  комісії лікувально-профілактичного закладу охорони здоров’я представляє хворого, що досяг повноліття, потерпілого від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, який направляється на комісію вперше

У разі встановлення інвалідності і ступеня втрати здоров’я комісія розробляє на підставі плану медичної реабілітації, що обов’язково надається лікарем, або за участю лікаря індивідуальну програму реабілітації інваліда, в якій визначаються обсяги та види реабілітаційних заходів, методи та строки їх здійснення, засоби реабілітації та відповідальні за виконання.

НАПРАВЛЕННЯ НА МСЕК (Ф 088 О) ВІД ГРОМАДЯН АБО ЇХ РОДИЧІВ НЕ ПРИЙМАЮТЬСЯ!

Згідно “Положення про порядок, умови та критерії встановлення інвалідності ” (постанова Кабінету Міністрів від 03.12.2009 р. №1317):

В разі незгоди оглянутого з рішенням районної, міжрайонної, міської медико-соціальної експертної комісії, він протягом місяця має право подати про це письмову заяву до обласної МСЕК або до комісії в якій він проходив огляд, чи до відповідного відділу (управління) охорони здоров’я.

Рішення обласної медико-соціальної експертної комісії може бути оскаржено до Міністерства охорони здоров’я України.

Згідно Постанови Пленуму Верховного Суду України   №5   від   31.03.95   р.:    “…   Не   можуть розглядатися судами заяви про встановлення фактів належності   до   осіб,   які   постраждали   внаслідок  Чорнобильської катастрофи, до ветеранів чи інвалідів війни, проходження військової служби, перебування на фронті, у партизанських загонах, одержання поранень і контузій при виконанні обов’язків військової служби, про встановлення причин і ступеня втрати працездатності, групи інвалідності та часу її настання…”. Таким чином, звернення до судових інстанцій з такими питаннями є зайвою втратою часу та коштів.